مرجع دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی.

محل لوگو

نظرسنجی سایت

آمار سایت

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 472
  • بازدید دیروز : 1749
  • بازدید کل : 1077414

تحقیق در مورد مديريت وبرنامه ريزي تعداد صفحات 35 ص


تحقیق در مورد مديريت وبرنامه ريزي  تعداد صفحات   35 ص

چكيده
TPM درگير نمودن كليه بخش هاي مرتبط با موضوع مي باشد. يكي از اهداف TPM ابتكار محوري و اساسي در اصول
حداكثر نمودن اثربخشي تجهيزات مي باشد كه با كاهش يا حذف شش ضايعه بزرگ ممكن مي باشد. با توجه به اين موضوع كه
قابليت دسترسي تجهيزات عامل مؤثري در كاهش ضايعات و افزايش اثربخشي مي باشد، در اين مقاله سعي شده است تا مدل
برنامه ريزي رياضي ارائه شود كه قابليت دسترسي تجهيزات را با توجه به زمان و هزينه نت هر دستگاه افزايش دهد. هدف اصلي ،
تعيين حجم بهينه جريان مواد بين سطوح مختلف عملياتي با توجه به مشخصات فني دستگاه ها مي باشد . در قسمت مطالعاتي
حل كرده و نتايج در انتها ارائه شده است. Lingo يك مورد فرضي را با استفاده از نرم افزار 6
مدل برنامهريزي رياضي- زنجيره تأمين -TPM : واژههاي کليدي
۱- مقدمه
پس از جنگ جهان ي دوم، صنا يع ژاپن به ا ين نت يجه رس يدند که به منظور رقابت موفق يت آم يز در بازار جهان ي، لازم است که
کيفيت محصولات خود را بهبود بخشند . در اين راستا، ژاپن يها تکنيک هاي ساخت و توليد و مديريت را از آمريکا به کشور خودشان
وارد کرده و آنها را با شرا يط خود سازگار نمودند .

تجهيزات، فرض يات و ذهن يت هاي نت پ يشگيرانه ( 1
TPM و مهندسي قابليت اطمينان و غيره بود. آنچه که امروزه تحت عنوان ( MP مشهور شد)، محصول بينياز از تعمير ( ٣ PM به 2
مطرح است، در حق يقت همان س يستم نت بهره ور به ش يوه آمر يکا است که در جهت سازگار ي با شرا يط صنعت ي ژاپن در آن
بهبودهايي داده شده است.
اين است که اپراتورها خودشان به امور اصل ي و اوليه نگهداري و تعميرات ماشين هاي TPM ابتکار محو ري و اساس ي در اصول
خودشان م يپردازند. آنها ماش ين ها را در شر ايط مناسب و مطلوب براي بهره برداري نگهداري نموده و توانايي ها و آگاهي هاي خود را
در دستيابي به مسائل و مشکلات بالقوه موجود در تجهيزات، قبل از آنکه اين تجهيزات دچار خرابي و رکود شوند، افزايش ميدهند.
نوعي نت بهره ور است که توسط کل ي ه کارکنان به صورت فعال ي ت ه اي گروه ي، در گروه ه اي کوچک اعمال ،TPM
با پنج هدف اصل ي ز ي ر (JIPE در سال ۱۹۷۱ توسط مد يران ف ني ژاپن ( 4 (TPM) ميشود. واژه نگهدار ي و تعم يرات بهره ور جامع
تعريف شده است:
۱- حداکثر نمودن (بيشينه نمودن) اثر بخشي تجهيزات (بهبود راندمان کل)
۲- توسعه دادن يک سيستم نت بهرهور براي کل دوره عمر تجهيزات
۳- درگير نمودن کل يه بخش هاي صنعت که به امور برنامه ريزي، طراح ي، بهره برداري يا نگهدار ي و تعمي رات دستگاه ها در
مهندسي و طراحي، توليد، نگهداري و تعمير) ميپردازند. ) TPM امور
۴- درگيرنمودن فعالانه کليه کارکنان، از مديريت رده اول تا کارکنان سطح کارگاه
از طريق مديريت انگيزهاي: فعاليت گروههاي کوچک خود ساخته و مستقل TPM ۵- توسعه دادن
در بر مي گيرد : TPM فراگير) در عبارت نت بهرهور فراگير، سه مفهوم اساسي را در ارتباط با سه ويژگي مهم ) Total کلمه
• اثر بخشي فراگير: توسعه و بهبود راندمان اقتصادي يا سودمندي
• پيشگيري فراگير: طراحي دستگاه هاي بينياز از تعمير و همچنين تعميرات پيشگيري جامع
• همکاري و اشتراک مساعي فراگ ير: انجام عم ليات نگهدار ي و تعم يرات به صورت ي خود ساخته و مستقل توسط کارگران
بهرهبرداري (اپراتورها)، در گروه هاي کوچک در هر يک از بخش هاي صنعت و همچنين توسط ساير سطوح کارکنان به
صورتي مشابه.


مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آذر ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 78

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ می باشد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما